A Felsőbányai Magyar Demokratikus Ifjúsági Szervezet F-MADISZ rövid bemutatása


A Felsőbányai Magyar Demokratikus Ifjúsági Szervezet (F-MADISZ) 1990-ben alakult, miután a '89-es fordulat lehetővé tette a demokratikus intézményrendszer hazai kialakulását. Különböző tényezők hatására (gazdasági helyzet, kivándorlás, érdektelenség...) 1993-ban felelős fiatalok híján megszünt müködni.

Az újjáalakulás 2000-be történt amikor is össze fogtak a felsőbányai fiatalok és életet adtak ennek a szervezetnek.

2001-ben sikerült jogilag is bejegyezni a nagybányi Törvényszéken a szervezetet, szüntelenül foglalkozunk a helyi fiatalok gondjaival és problémáival. Ennek köszönhetően, hogy a Felsőbányai MADISZ, alkalmazkodva az állandóan változó körülményekhez, folyamatosan végzi ifjúsági rendezvényszervező, érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységét. Jelenleg 150 taglétszámmal rendelkezünk és állandóan érdeklödnek a programjainkról.

A Felsőbányai MADISZ legfelsőbb döntéshozó fóruma a Közgyülés, amely évente ülésezik. Két Közgyülés között a Vezetöségi Tanács (VT) és a háromtagú Elnökség bonyolítja a Szervezet tevékenységét, valamint dönt különböző kérdésekben. A Felsőbányai MADISZ érdekvédelmi és érdekképviseleti szerepén túlmutatóan legfontosabb, immár hagyományos rendezvényei a képzések, rendszeres műhelytáborok, kapcsolat tartás az Erdélyben müködő országos ifjúsági szervezetekkel, valamint a nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok ápolása is.

A Felsőbányai MADISZ tagja a következő ernyőszervezeteknek:
- Máramaros megyei Ifjúsági Alapitvány (FJTM)
- Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ)
- Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)
- Román Ifjúsági Tanács (RIT)
- Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK)
- Youth of European Nationalites (YEN)
- UNITED for Intercultural Action